Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w decyzji nr RPZ 9/2022, uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania SN Marketing spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie polegającej na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do sytuacji gospodarczej zleceniodawców SN Marketing spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w tym ich renomy lub jakości świadczonych przez nich usług lub oferowanych produktów, poprzez tworzenie i zamieszczanie w wizytówkach Google Maps nieprawdziwych opinii na temat tych zleceniodawców lub na temat oferowanych przez nich usług lub produktów, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art.5 ust. 3 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017., poz. 2070 ze zm.), Treść decyzji nr RPZ 9/2022 dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl